top of page

BRA ATT VETA 

Vad innebär det att beställa en bild? Vad är upphovsrätt? Vem äger bilden efter en beställning? Vad får den användas till? Här besvaras några av de vanligaste frågorna. 

HUR GÅR PROCESSEN TILL?

Jag som illustratör skapar bilder på uppdrag av dig som beställer. Kanske är du själv den som ska använda bilden eller så har du i din tur kunder som ska nyttja bilden. När jag får en uppdragsbeskrivning eller en förfrågan ger jag ett prisförslag. (Det är alltid gratis att fråga). Om detta prisförslag får grönt ljus börjar jag arbetet med bilden. Som första steg presenterar jag en skiss och en bildidé för beställaren. Om du är nöjd med denna formas skissen steg för steg till en färdig illustration. Skulle du inte vara nöjd så gör jag ett nytt skissförslag. Det är i detta skede som du kan ändra de övergripande elementen i bilden. När skissen är antagen kallar jag eventuella nya ändringar för korrektur och då handlar det om mindre justeringar. I prisförslag jag ger ingår det vanligtvis två skissomgångar (om det behövs) och två korrekturrundor. Tror det behövs fler så är det sådant vi tillsammans kan besluta om i ett inledande skede. 

VAD SÄLJER JAG?

Vid ett beställningsuppdrag är det nyttjanderätten till en bild/illustration som säljs. Det innebär att du som beställare köper rätten att nyttja bilden i ett visst sammanhang. Det som kostar vid en bildbeställning är timpris för tiden det tar för mig att producera bilden + nyttjanderätten. Nyttjanderätten innebär att du betalar för hur du har tänkt att använda bilden. Hur många upplagor, under vilket tidsintervall m.m. är faktorer som påverkar priset. Det är därför som jag redan inledningsvis frågar om spridning, antal upplagor, hur länge bilden kan tänkas ligga uppe på webben och så vidare. Det näst intill aldrig tal om friköp, det vill säga att beställaren köper loss bilden helt för att använda fritt. Nyttjanderätten bestäms genom avtal som exempelvis kan vara en överenskommelse per e-post där användningsområde klargörs. Upphovsrätten och äganderätten till original stannar hos mig som upphovsman och illustratören. Jag kan använda bilden i marknadsföringssyften parallellt med beställarens användning.

VAD KOSTAR DET?

Prissättningen görs från fall till fall, varje uppdrag är unikt. Priset sätts utifrån beräknad arbetstid plus exponering. Timpriset följer fackförbundet Svenska tecknares rekommendationer för branschen. Jag ger i de allra flesta fall ett fast pris då ett visst antal skissomgångar och korrigeringsrundor ingår. Timpriset stämmer inte alltid men det är aldrig något som drabbar kunden. Undantaget är om beställaren kräver väldigt många fler omtagningar och korrigeringar än vad som ingår i priset. I ett sådant fall ökar priset till ett fast timarvode som är bestämt i förväg. Återkommande kunder med liknande uppdrag har ett slags fast pris då vi inte måste dra alla förutsättningar varje gång.

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG?

Att beställa en illustration är som att köpa en gris i en säck. Du kan inte på förhand veta vad du får. Den bästa riktlinjen är att kolla i min portfolio samtidigt som vi har en tydlig och rak dialog vid en beställning. Du kan förvänta dig att jag vid varje uppdrag gör mitt yttersta för att lyssna in och tillgodose just ditt behov av en illustration. Du kan förvänta dig att mina nära tjugo års erfarenhet som illustratör gör att du får en kreativ lösning av ditt illustrationsuppdrag, en bild levererad i tid och en lyhörd bildmakare som vill lösa just ditt fall. Vi kommunicerar över telefon eller e-post, vilket som passar dig. Om vi kommer överens via telefon så upprepar jag gärna det  i nedskriven via e-post, när man är tydlig och rak i dialogen så sker det mycket sällan att man missförstår varandra. 

VAD HÄNDER OM DU INTE BLIR NÖJD?

Vad händer om du inte blir nöjd? Detta är ett scenario som jag tror och hoppas inte ska hända men om du skulle känna dig missnöjd, berätta om det. Vad är det som felar? Om det går att sätta ord på går det oftast att rätta till. Om jag har brustit i mina åtagande kan du alltid hävda det. Om det är så att du bara har ångrat dig så får du ändå betala för min arbetstid men du kan slippa betala för nyttjanderätten, d.v.s om du inte tänker använda bilden. Detta är dock ofta en mindre del av det totala beloppet. Som medlem i fackförbundet Svenska Tecknare finns möjligheten att dom vid svåra tvister kan fungera som stöd och medlare, och se till så att allt går rätt till. Jag tror dock inte att det behöver gå så långt. Om det finns två parter som vill hitta en lösning, så hittar man med all säkerhet en lösning.

bottom of page